Език

Плевен - 2003

2003

Високото максимално измерено количество - около 4 пъти над ПДК и сравнително високата дисперсия говорят за трайно високо съдържание на прах в атмосферния въздух.