Език

Варна - 2006

2006

Пунктът се намира в Морската градина във Филиала на НИМХ в града. Следят се следните инградиенти: се серен диоксид, азотен диоксид и общ суспендиран прах. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2,8,11,14,16 и 20 часа) всеки работен ден. Данните и обобщените показатели за следените параметри са в рамките на типичните за пункта стойности - далеч под съответните ПДК.

Някои характеристики за 2006 год. – станция НИМХ –Варна