Език

Бургас - 2006

2006

Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК за всички наблюдавани инградиенти. Данните за 2005 г. не дават основание да се прецени промяна в обстановката по измерванията от пункта на НИМХ.

Някои характеристики за 2006 год. – станция НИМХ –Бургас