Език

Бургас - 2004

2004

Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК за всички наблюдавани инградиенти. Данните за 2004 г. не дават основание да се прецени промяна в обстановката по измерванията от пункта на НИМХ.

Някои характеристики за 2004 год. – станция НИМХ –Бургас