Език

Замърсяване

Годишна оценка на замърсяването на въздуха по данни от мрежата за мониторинг на атмосферата на НИМХ-БАН

Мрежата по мониторинг на въздуха на Националният институт по метеорология и метеорология (НИМХ) включва 5 пункта в страната в градовете София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. По-долу за всеки един от тях ще дадем обобщена информация от данните от 2003