Език

Плевен - 2011

2011

Пунктът се намира на територията на Филиала на НИМХ в града намиращ се на ул. "Хаджи Димитър". Следят се серен диоксид, азотен диоксид и общ суспендиран прах. Измерванията се провеждат 4 пъти в денонощието (8, 11, 14 и 16 часа българско време) всеки работен ден. Типични за този пункт и град са високите стойности на общия суспендиран прах, като средногодишната норма е превишена 44 % .

Някои характеристики за 2011 год. – станция НИМХ –Плевен