Език

Бургас - 2011

Бургас

Среднодневни концентрации на някои замърсители във въздуха в Бургас 2011

Пунктът се намира в Морската градина в синоптичната станция на НИМХ в града. Следят се серен диоксид, азотен диоксид, фенол и сероводород. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2, 8, 11, 14, 16 и 20 часа българско време) всеки работен ден. Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК за всички наблюдавани инградиенти.

Някои характеристики за 2011 год. – станция НИМХ –Бургас