Език

Плевен - 2010

2010

Типични за този пункт и град са високите стойности на общия суспендиран прах, като средногодишната норма е превишена 50 % .
Някои характеристики за 2010 год. – станция НИМХ –Плевен