Език

Варна - 2010

2010

Данните и обобщените показатели за следените параметри са в рамките на типичните за пункта стойности - далеч под съответните ПДК.
Някои характеристики за 2010 год. – станция НИМХ –Варна