Език

Бургас - 2010

2010

Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК за всички наблюдавани инградиенти.

Някои характеристики за 2010 год. – станция НИМХ –Бургас