Език

Пловдив - 2010

2010

Пунктът се намира на територията на Филиала на НИМХ в града намиращ се на бул. "Руски". Следят се серен диоксид, азотен диоксид и общ суспендиран прах. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2, 8, 11, 14, 16 и 20 часа) всеки работен ден. Подобно на Плевен и тук основният проблем е общият суспендиран прах, като средногодишната норма е превишена с 40 %. В Пловдив се наблюдават и сравнително по-високи концентрации на серен диоксид в сравнение със София, Бургас, Варна и Плевен.

Някои характеристики за 2010 год. – станция НИМХ – Пловдив