Език

Бургас

Бургас
Пунктът се намира в Морската градина в синоптичната станция на НИМХ в града. Следят се следните инградиенти: серен диоксид, азотен диоксид, феноли и сероводород. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2, 8, 11, 14, 16 и 20 часа) всеки работен ден. Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК за всички наблюдавани инградиенти.