Език

Пловдив - 2009

2009

Среднодневни концентрации на някои замърсители във въздуха в Пловдив 2009
Пловдив
Някои характеристики за 2009 год. – станция НИМХ – Пловдив