Език

Варна - 2009

2009

Варна
Пунктът се намира в Морската градина във Филиала на НИМХ в града. Следят се следните инградиенти: серен диоксид, азотен диоксид и общ суспендиран прах. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2, 8, 11, 14, 16 и 20 часа българско време) всеки работен ден. Данните и обобщените показатели за следените параметри са в рамките на типичните за пункта стойности - далеч под съответните ПДК. Поради смяна на методиката на пробовзимане в този бюлетин няма да бъдат използвани данните за периода януари-април 2009 г.
Някои характеристики за 2009 год. – станция НИМХ –Варна