Език

Бургас - 2009

2009

Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК за всички наблюдавани инградиенти.
Някои характеристики за 2009 год. – станция НИМХ –Бургас